Reference

Vybrané projekty pozemních staveb, které jsme realizovali pro naše investory po celém Česku

Další naše reference

 

ROK 1995 - 2004


 • Název akce 
 • Investor 

Pletárna Skuteč                                                 SINTEX, a.s., Česká Třebová     
Výroba tiskopisů Dolní Branná                     KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s., Hostinné
Bionafta z řepkového oleje S.O.C., Novosedly
Stáčení chemikálií  ZACHEMO, a.s., Plzeň     
Výroba bramborových lupínků CHIO Bohemia, Choustník
Prášková lakovna KAROSA, Vysoké Mýto 
Kamenická dílna  TECHNISTONE, a.s., Hradec Králové
Rekonstrukce historického domu, Slavonice EGO, s.r.o., Pardubice
Polyfunkční dům, Pardubice SINDAT Engineering, s.r.o., Praha 
Polyoly, Kolín SINPOL, s.r.o., Praha
Závod Panasonic, Pardubice                                             Takenaka Europe GMBH
Benzinová stanice, Křinec  PULCHELLA, s.r.o., Netřebice 
Modernizace práškové lakovny  ALFA 3, s.r.o., Pardubice 
Sklad surovin Takenaka  SINDAT Engineering, s.r.o., Praha
Bytový dům Pardubice - Dukla IP stav, s.r.o., Pardubice

                                 
 ROK 2004


 • Název akce 
 • Investor

Oprava a rek. úložiště chemikálií                                               Farmak, a.s., Olomouc   
Umístění strojů v závodech   KRPA, a.s., Hostinné 
Stáčecí plocha autocisteren  Organik Otrokovice EKOREX-PROJEKT, s.r.o., Lázně Bohdaneč 
Stáčecí plocha autocisteren  Farmak Olomouc EKOREX-PROJEKT, s.r.o., Lázně Bohdaneč
Sklad hořlavin a chemikálií pro laboratoře Farmak, a.s., Olomouc
Odhad míry rizika u vulkan. procesu HUTCHINSON, s.r.o., Rokycany
Manipulace s výbušninami  AERO Vodochody, a.s.
Bytový dům Nové Město na Moravě Michal Musil I.R.V., Praha 5
Zajištění kolaudač.řízení "Sklad hot.výrobků" KRPA, a.s., Hostinné
Expedice vajec Proagro Nymburk, a.s.
Přístavba oblastní kanceláře Pardubice Generali Pojišťovna, a.s. 
TP při real. úložiště chemikálií Intermont Pardubice, s.r.o.
Skladové hospodářství II - úprava projektu TOMIL, s.r.o., Vysoké Mýto
Skladová hala Skuteč SINDAT Engineering, s.r.o., Praha
Zastavovací studie rodinných domů v Dašicích Realconstruct, s.r.o., Vestec u Prahy 
Oprava havarijní jímky před objektem č. 33  Farmak, a.s., Olomouc
Oprava podlahy ve skladu hořlavin - objekt č. 33  Farmak, a.s., Olomouc
Rekonstrukce a dostavba areálu v Dřenicích Labeta, s.r.o. 

    
ROK 2005


 • Název akce 
 • Investor

Úprava skladu na Ry 3a, úprava skladu na Ry 05a                     Aliachem, a.s., Synthesia Pardubice
Skladování a doprava polypropylenového granulátu  Intermont Pardubice, s.r.o. 
Výroba dezinfekčních prostředků Farmak, a.s., Olomouc 
Dostavba detašovaného pracoviště Přelouč Úřad práce Pardubice
Pavliš a Hartmann-Míchárna pryž.směsí-Týniště n.Orl.  MOVER, Přelouč
TP "Rekonstrukce havarijní jímky u obj. 33" Farmak, a.s., Olomouc
TP při stáčení HCl a NaOH  A2 ARCHITEKTI, s.r.o., Olomouc
Studie proveditelnosti oprav skladového obj. U 18 RADKA, spol. s r.o., Pardubice-L. Bohdaneč 
Přestavba stáje pro býky a přístavba stáje OMD I.  Ing. Arnošt Verunáč – MOVER, Přelouč
Obchodní centrum Olomouc - jednotka č. 120 Elba fashion, s.r.o., Pardubice
Obj. studie výstavby skladu a kancel. prostor  Bakelite, s.r.o., Pardubice - Semtín
Studie rozmístění strojů na výrobu tiskopisů    Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Rekonstrukce objektů akce Wronawy, Polsko  Ing. Arnošt Verunáč – MOVER, Přelouč
Zprac. pasportu obj. U30,U31,U22/1, PSP a IČ Bakelite, s.r.o., Pardubice - Semtín
Změna užív. skladu surovin na výrobu tiskopisů Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
TP při zásobování teplem v Kovozávodě Luže ALFA 3, s.r.o., Pardubice
Výrobní hala a sklad hutního materiálu - Mlékosrby Intermont Pardubice, s.r.o.
Úřad práce Č.Třebová - rek. a nástavba č.p. 1643 Město Česká Třebová 
Malotonážní výroba olejů-Paramo a.s. Pardubice Intermont Pardubice, s.r.o.
Změna kanalizace objektu U23 Hexion Specialty Chemicals Pardubice, s.r.o.

      
ROK 2006


 • Název akce 
 • Investor

Stáčecí místo Olomouc                                                                        Rekla, s.r.o., Heřmanův Městec   
Výroba obálek a kotoučů - topení,  KRPA Plzeň KRPA, a.s., Plzeň
Změna užívání objektu v areálu Montas RADKA, spol. s r.o., Pardubice - L.Bohdaneč
Výrobní hala Chroustovice S a Ř, CH KOVO, s.r.o., Chroustovice 
Přenos výroby CIBM do objektu 31 Farmak, a.s., Olomouc 
Studie alternativ (U26) umístění sídla firmy Sedium, s.r.o., Pardubice
Zpracování pasportu Ry 11 Výzkumný ústav organ. Syntéz, a.s., Rybitví 
Přemístění výroby roliček Hostinné Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Změna užívání části objektu firmy PLEMKO s.r.o. Sedium, s.r.o., Pardubice
Autodílna Voletice  Autoservis H+L, s.r.o., Pardubice
Výroba izolačních boxů - Černá za Bory SCA PACKING ČR, s.r.o., Jílové u Děčína
PBŘ „Nového zásobníku pryskyřic“ U30-UMA Hexion Specialty Chemicals Pardubice, s. r.o. 
ÚV Nová Ves-rekonstrukce kompresoru vápen. hosp. AMF, s.r.o. Kladno, Ing. Milan Mužík
EIA - Nádrže na síranové louhy Lučební závody Draslovka, a.s., Kolín
TP - úprava náhonu Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Změna užívání výrobní haly na skladové prostory  Takenaka Europe GMBH, Praha 6
Rekonstrukce podlahy pod tiskařský stroj SCA PACKING ČR, s.r.o., Jílové u Děčína
Stavební část haly - skladu, AGRO Huzová ng. Arnošt Verunáč – MOVER, Přelouč
Studie rozmístění výrobního zařízení v provozu Plzeň Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Studie proveditel. "Využití sklad. a výrob. areálu"  RADKA, spol. s r.o., Pardubice - L.Bohdaneč
Dostavba U22 Rekla, s.r.o., Heřmanův Městec
Opravy r.2007-2009 KRPA Plzeň Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Multifunkční kulturní zařízení „Zahara“ Pardubice ZAHARA, s.r.o., Pardubice
Vzduchová střelnice Domov mládeže a školní jídelna, Pardubice
Výroba desek z pěnového polystyrenu Penopol CZ, s.r.o., Nové Město nad Metují 


ROK 2007


 • Název akce 
 • Investor

PD (TP) AGRO s.r.o. Huzová                                                               Ing. Arnošt Verunáč – MOVER, Přelouč
Stáčení do kontejnerů Farmak, a.s., Olomouc
Výbuchová komora Explosia, a.s., Pardubice – Semtín
Protokol-sklad hořlavin KART arena Litomyšl Ing. Daniel Hajzler, Litomyšl
Strojní dispozice hal č.1, 2 Černá za Bory SCA Packaging ČR, s.r.o.
Kompletační pracoviště SCA Packaging ČR, s.r.o., Jílové u Děčína 
Změna st.před dokončením – dezinf.prostředky II. Farmak, a.s., Olomouc
Provoz výroby obálek Mladé Buky Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Rekonstrukce stáje pro zimní ustájení skotu – Tvrdkov Ing. Arnošt Verunáč – MOVER, Přelouč
Dokum.změny užívání – Přenos výroby balení CHTX Farmak, a.s., Olomouc
Rekonstrukce haly-lakovna Alfa 3, s.r.o., Pardubice
Nový areál stavebnin – Stapus Staré Hradiště Stapus, s.r.o., Staré Hradiště
Studie umístění kompaundace v obj.U28 RADKA, spol. s r.o., Pardubice - L.Bohdaneč 
Výdej. Stan. fenolformaldehydové pryskyřice U30 Hexion Specialty Chemicals Pardubice, s. r.o.
Úpravy části výroby dezinfekčních prostředků Farmak, a.s., Olomouc
Stavební úpravy objektu U28 RADKA, spol. s r.o., Pardubice - L.Bohdaneč
Úpravna vody – rek. dmychadla pracího vzduchu AMF, s.r.o., Kladno, Ing.Milan Mužík
Příruční sklad hořlavin v 2.NP objektu výroby obálek Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Dokum.změny stavby „Jednotka 1.U.K2“ Festina JANEBA TIME, s.r.o., Pardubice
Výr.a montáž dialyz.setů – MPH Medical Přelouč Lukáš Podaný, Libčany
Plavecký bazén pro děti Hastrmánek Pardubice, s.r.o., Hr. Králové
Rek.stáv.objektu pro výrobu vajec-Bezděkov (+zaměř.) Ing. Arnošt Verunáč – MOVER, Přelouč
Změna užívání areálu Radka – Rybitví  RADKA, spol. s r.o., Pardubice - L.Bohdaneč
Zaměření a zakreslení dokum. skutečného stavu Strojon, spol. s r.o., Pardubice-Černá za Bory
Umístění předpěňovače PPS do haly EPS  SCA Packaging ČR, s.r.o., Jílové u Děčína


ROK 2008


 • Název akce 
 • Investor

Zm.užív. stavby v prov. Dolní Branná                                               Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Stav. úpravy hyg. zař., šatny a stáčení barev     Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Stav. úpr. šatny, kanceláře a výr. kotoučů Hostinné Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Realizace úspory energie – Domov ml.a školní jídelna  Krajský úřad, Pardubický kraj, Pardubice
Nová výrobní hala pro kompaundace U28 - DÚR, PSP RADKA, spol. s r.o., Pardubice - L.Bohdaneč
Rekonstrukce skladu slámy – Huzová Ing. Arnošt Verunáč – MOVER
Stáčení ze železničních cisteren U22-skut.provedení Hexion Specialty Chemicals Pardubice, s r.o.
Rekonstrukce U24 Rekla, s.r.o., Heřmanův Městec
Drůbežárna Choltice Ing. Arnošt Verunáč – MOVER
Dokum.skut.provedení objektů v závodě Luže Alfa 3, s.r.o., Pardubice 
Polyfunkční objekt JHV – Engineering, s.r.o., Pardubice
Rozšíření výrobních prostor firmy (studie, PSP, DVZ) JK Mont, s.r.o., Lhota u Přelouče
Studie – úprava části budovy 31b Farmak, a.s., Olomouc
Přesun výroby kotoučků do haly tiskopisů Hostinné Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Stav. úpravy v 2.NP Dolní Brann Krkonošské papírny, a.s., Hostinné
Obytný soubor Z3 Břehy Realitní trhy, s.r.o., Pardubice
Změna užív.-přemístění výroby izolačních boxů SCA Packaging ČR, s.r.o., Jílové u Děčína
Výr.a obch.centrum výtahové techniky-Neratov Strojon, spol. s r.o., Pardubice-Černá za Bory
PSP „Výstavba skladové textilní haly“ KYB Manufacturing Czech, s.r.o., St.Čívice
Návrh napojení jednotky CHRONO, AFI Palace JANEBA TIME, s.r.o., Pardubice
Návrh napojení jednotky KLENOTY-HODINY, AFI Palace LEJHANEC KLENOTY-HODINY, Pardubice
Zprovoznění kanceláří ve 2. a 3.NP budovy HVO  TYLEX Letovice, a.s.
Pěstování rychle rostoucích dřevin SK-EKO Pardubice, s.r.o.
PSP „Ocelová přístavba pro skladování palet“  KYB Manufacturing Czech, s.r.o., St. Čívice
Zkreslení stáv.stavu 3.NP výroby obálek v Hostinném KRPA ENVELOPE, a.s., Hostinné
Úpravy výr.haly pro rotační tisk. stroj KBA-Continent SCA Packaging ČR, s.r.o., Jílové u Děčína
Rekonstrukce „Kamenné vily“ v Pardubicích Stavitelství Lutera, s.r.o., Sezemice
Úpr. části 2.NP-laboratoř PC (IE-TE LAB-NH SO01 2.NP) FOXCONN CZ, s.r.o., Pardubice
TP při realizaci stavby U28 RADKA, spol. s r.o., Pardubice - L.Bohdaneč
Zakreslení administrativní budovy KAAKI, a.s., Přelouč
PD a IČ „Demontáž autobaterií“ v provoz. Přelouč XCALIBUR ARMY, spol.  s r.o., Praha
Proj.a inž.příprava „Provozní sklady hořlavin a žíravin“ EXCALIBUR ARMY, spol.  s r.o., Praha
Úpr.technol.procesu nanášení práškových plastů Strojon, spol. s r.o., Pardubice-Černá za Bory
Úprava skladových prostor na výrobní (hala M12) FOXCONN CZ, s.r.o., Pardubice
Výstavba administrativní budovy – Huzová AGRO Huzová, s.r.o., Huzová
Shromažďovací místo “N“ odpadu EXCALIBUR ARMY, spol.  s r.o., Praha
DSP „ESSO – sklad olejů“ EXCALIBUR ARMY, spol.  s r.o., Praha
Přístavba skladové haly Penopol CZ, s.r.o., Nové Město nad Metují
Zm.užív.obj.T1B,T3,T4,T21, T6 pro výrobu výbušnin Explosia, a.s., Semtín 107, Pardubice 2
Pasport budovy Ry 131a areál Rybitví Výzkumný ústav organic. syntéz, a.s., Rybitví


ROK 2009


 • Název akce 
 • Investor

Rekonstrukce výrobních hal (PBŘ)                                                     DITON, s.r.o., Střítež 
Přístavba prachotěsného pracoviště KYB Manufact. Stavitelství KULE, s.r.o., Pardubice
Oplocení závodu na násypu – Explosia a.s.Semtín FOSPOL, a.s., Prachovice
Zm.užív.stavby Zdravotnické zařízení-zubní ordinace MUDr. Rostislav Majer
Stav.úpravy – ZŠ Lázně Bohdaneč Astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice
PBŘ na budovy v provozu Svoboda n.Úpou KRPA ENVELOPE, a.s., Hostinné
Hala pro opravy a sklad solarií – Spojil  Vilém Formánek, Pod Hrází 99, Spojil 
Hala pro opravy motorů a sklad kov. součástek  David Srba, Nám. Míru 188, Heřm. Městec 
Stav. úpravy domu č.56 pro provoz thajských masáží  PHORN Thai massage, s.r.o., Praha 
Úprava výměníku na plavecký bazén  International Power Opatovice, a.s.
Sklad hořl.a chemikálií s umíst. demontáže autobaterií EXCALIBUR ARMY, spol.  s r.o., Praha
Vytápění haly v provozu Svoboda n.Úpou KRPA ENVELOPE, a.s., Hostinné
Studie využití objektu U35 RADKA, spol. s r.o., Pardubice - L.Bohdaneč
Stav.úpravy administrativní budovy - Explosia a.s.  FOSPOL, a.s., Prachovice
Výrobní středisko odlakování Pardubice ABL Technic Bohemia, s.r.o., Praha
Nehtové studio  HAMY NAILS, s.r.o., Františkovy Lázně
Příprava materiálu před lakováním-odmašťování  STORY-DESIGN, a.s., Litomyšl
Staveb.úpravy obj. elektrodílny pro setování a balení SCA Packaging ČR, s.r.o., Jílové u Děčína
Stavební úpravy 1.NP obj. N1 pro změnu užívání  Pražská správa nemovitostí, s. r.o., Praha
Sklad provozních chemických  látek ČOV EXCALIBUR ARMY, spol.  s r.o., Praha
Technol. záchytu emisí pro vakuovou sušárnu v obj.31 Farmak, a.s., Olomouc
Eliminace EOX v odpadních vodách Výzkumný ústav organic. syntéz, a.s., Rybitví  
Rekce kravína pro ustájení skotu – Jiříkov a Tvrdkov AGRO Huzová, s.r.o. 
Plavecký bazén pro děti půl až šest let  HASTRMÁNEK Pardubice, s.r.o., Hr. Králové
Oprava a dostavba budov v Dolní Branné KRPA FORM, a.s., Dolní Branná 
Skladový přístřešek na p.p.č. 288/99 – UMA Rekla, s.r.o., Heřmanův Městec
TP přístavby haly Jedousov  Ekopanely servis, s.r.o., Jedousov 64
Sklad firmy Spojmat Lhota pod Přeloučí pojmat železářství, s.r.o., Lhota p. Přeloučí 
Garáže U25 – UMA Rekla, s.r.o., Heřmanův Městec
Třebíč – sídliště Borovina, rozpočet stavby Pražské silniční a vodohosp. stavby, Praha
Stavební úpravy výrobní  technologie C 7 Explosia, a.s., Semtín 107, Pardubice 2ROK 2010


 • Název akce 
 • Investor

Přem. výr.obálek z prov. Hostinné do prov. Svoboda                    KRPA ENVELOPE, a.s., Hostinné 
Pasport budovy č. 31 Farmak, a.s., Olomouc
Stav. úpravy pro rozšíření a revitalizaci areálu firmy PROXIM, s.r.o., Palackého 578, Pardubice  
Stavební úpravy pro rozšíření výroby stávající lakovny  STROJON, spol.s r.o., Pce-Černá za Bory
Instalace filtru Schenk místo odstř. 01.401 a 02.501 Farmak, a.s., Olomouc
IČ opravy a dostavby objektů závodu Dolní Branná KRPA FORM, a.s., Dolní Branná 
Změna užívání budovy Ry 3   Výzkumný ústav organic. Syntéz a.s., Rybitví
Studie proveditelnosti rozvoje území Rybitví  RADKA, spol. s r.o., Pardubice – L.Bohdaneč
Pasport budovy U 23 a stavební úpravy U23 a U31 Hexion Specialty Chemicals Pardubice, s.r.o.
Studie proveditelnosti – nová výrobní hala  SVOS, spol.s r.o., Přelouč 
Přístavba pro chov ovcí, Podlažice p.Norek  
Zateplení bytového domu Teplého 1628, Pardubice   Společenství vlastníků jednotek, Pardubice 
Výrobní středisko odlakování Pardubice – II.etapa ABL Technic Bohemia, s.r.o., Praha  
Přenos výroby alkoholických roztoků  Farmak, a.s., Olomouc
Odlučovací nádrže H2O Rekla, s.r.o., Heřmanův Městec 
Přístavba ocelové haly pro skladování olejových filtrů Rekla, s.r.o., Heřmanův Městec
Rekonstrukce hlavního výrobního objektu č. 31 a 31b Farmak, a.s., Olomouc  
Oprava administrativní budovy STROJON s.r.o. Pardubice-Černá za Bory
Projekty zateplení budov – zelená úsporám  Soukromé subjekty
Individuální projekty rodinných domů Soukromé subjekty
Stáčení do drobných obalů U 16 RADKA, spol. s r.o., Pardubice - L.Bohdaneč  
Realizace mycího boxu  Farmak, a.s., Olomouc
Koncepční řešení výroby obálek  KRPA ENVELOPE, a.s., Hostinné
IČ Logistické centrum Pardubice – Semtín GEMO Olomouc s.r.o. (D + D)  
Posouzení lyžařského areául Kouty nad Desnou  K3  Sport s.r.o. Olomouc
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov Soukromé subjekty
Dostavba skladových hal Penopol CZ, s.r.o., Nové Město nad Metují 
Připomínky k územnímu plánu  STROJON s.r.o. Pardubice-Černá za Bory

   
ROK 2011


 • Název akce 
 • Investor

Vizualizace fasády hlavního výrobního objektu  KRPA FORM, a.s. Dolní Branná
Úprava pracoviště DTP pro vyvolávací stroje KRPA FORM, a.s. Dolní Branná
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov Soukromé subjekty
Individuální projekty rodinných domů  Soukromé subjekty
Instalace tryskového mlýna FPS Farmak, a.s., Olomouc
Instalace vakuových sušáren  Farmak, a.s., Olomouc 
Úprava vytápění a chlazení aparátů v etherové jednotce Farmak, a.s., Olomouc
Technologické řešení zdroje chladicí vody  Farmak, a.s., Olomouc 
Rozšíření území pro pěstování rychle rostoucích dřevin SK-EKO Pardubice, s.r.o.
Změna užívání budovy 582/12 na  ubytovnu EXCALIBUR ARMY, spol.  s r.o., Praha      
Výstavba skleníku pro pěstování květin  Holflor Czech, s.r.o., Přelouč
Stavební úpravy MŠ Štefcova, Hradec Králové Technické služby Hradec Králové
Technický dozor investora – MŠ Srch Obec Srch
Výstavba skladové haly Kávoviny a.s. Pardubice 
Výstavba objektu pro destilaci Butadienu Synthos Kralupy, a.s.
Zavřít

Vstupní konzultace zdarma

 Těšíme se na Vás  
Všechny položky jsou povinné
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace